Danas je uvedena redovna odbrana od poplava na 68,37 kilometara uz vodotoke Brzavu i Moravicu.

Na reci Brzavi beleži se vodostaj od 252 centimetra, dok je na Moravici vodostaj dostigao 320 centimetra.


Ovo je posledica padavina koje su se desile na teritoriji Rumunije u prethodnih nekoliko dana. Padavine su prestale i očekuje se u toku sutrašnjeg dana da vodostaji počnu da opadaju.

Podsećamo da je juče uvedena redovna odbrana od poplava na reci Neri, gde su vodostaji i dalje u manjem porastu, ali je prognoza da će i oni u narednim satima početi da opadaju.

Mere redovne odbrane ovoga trenutka sprovode se na ukupno 74,57 kilometara na teritoriji Vojvodine.

Napominjemo da pri ovim vodostajima nije ugroženo branjeno područje.