Vodostaji na Neri i Moravici su u opadanju pa je na tim rekama odbrana od poplava jutros ukinuta.

Na Brzavi je takođe vodostaj u opadanju, ali je i dalje u redovnoj odbrani. Na ovoj reci odbrana se sprovodi na 36,37 kilometara.

Na Tamišu kod Jaše Tomića vodostaj je jutros dostigao 374 centimeta, pa je na tom vodotoku uvedena redovna odbrana od poplava. Odbrana se sprovodi na ukupno 30,53 kilometra, na levoj i desnoj obali  Tamiša od državne granice sa Rumunijom do Sečnja. Podsećamo da se redovna odbrana od poplava na Tamišu kod Jaše Tomića uvodi pri vodostaju od 340, a vanredna kada vodostaj dostigne 700 centimetara.

Mere redovne odbrane od poplava na području Vojvodine sprovode se na ukupno 69,25 kilometara odbrambenih linija.