Svim fizičkim i pravnim licima, obveznicima naknade za odvodnjavanje koji imaju otvorene naloge na portalu eUprava, omogućen je elektronski uvid u stanje na računu. Pravna lica na ovaj način mogu proveriti i stanje za ostale naknade za koje ih zadužuje JVP „Vode Vojvodine“.

Pored direktnog uvida u stanja na računu, obveznici mogu odštampati i kartice u PDF formatu sa presekom stanja na taj dan.

Nakon uspešne prijave na portal eUprava, obveznici se preusmeravaju na server JVP „Vode Vojvodine“, a pristup je moguć preko ovog linka:

https://odvod.vodevojvodine.com/Upit_stanja_odv?kc_idp_hint=oidc-idp1-p

Kratko uputstvo za logovanje i pristup možete pogledati u videu: