Zbog produžetka radova na zameni odbojnika u predpristaništima na brodskoj prevodnici „Brana na Tisi“, plovidba kroz ovu prevodnicu, svakodnevno će biti obustavljena od 9 do 17 časova.

 Planirani rok za završetak radova je 31. 8. 2023. godine.

Izvođač radova je u obavezi da na kraju svog radnog dana, posle 17 časova, sa plovnog puta skloni sve plutajuće objekte i ostala plovila koja se koriste prilikom zamene odbojnika.

O svim izmenama u režimu plovidbe zbog ovih radova, Lučka kapetanija će obavestiti sve zainteresovane učesnike u plovidbi rekom Tisom.