Plovni bager “Tamiš“ od početka sezone radi na izmuljenju kanala Banatska Palanka – Novi Bečej (kod Kleka). Radovi na čišćenju još uvek traju, a završetak se planira za kraj ovog meseca. Do sada je na ovoj lokaciji izmuljeno oko 51.000 m³ mulja. 

Plovni bager “Lala“ počeo je sezonu u Novom Bečeju izmuljenjem ušća kanala Banatska Palanka – Novi Bečej i reke Tise. Nakon toga, bager se seli na novu lokaciju, na kanal Odžaci-Sombor, zatim kanal Prigrevica-Bezdan gde i sada traju radovi. Plovni bager “Lala“ je do sada izmuljio oko 35.000 m³ mulja.

Do sada je prema Planu održavanja Hidrosistema DTD izmuljeno 86.000 m³ mulja, a predviđeno je da se do kraja godine izmulji ukupno 265.000 m³.