ЈВП „Воде Војводине“ започело је половином јула прву фазу радова на подсистему за наводњавање „Нови Сланкамен“. Ово је нови и последњи у низу пројекат који се финансира из Абу Даби фонда, са циљем да се унапреди снабдевање ораница водом у западном Срему. 

Овај пројекат подразумева изградњу нове црпне станице на Дунаву, са капацитетом од 600 литара воде у секунди, те изградњу потисног цевовода, дужине 1.250 метара и отвореног резервоара за воду, чија запремина ће бити 14.500 кубних метара. Из резервоара би се даље снабдевали потрошачи, према потреби, преко дистрибутивног цевовода и хидранта. Захваљујући овим радовима биће омогућено наводњавање 1.350 хектара пољопривредног земљишта на потезу од Инђије до Новог Сланкамена. 

Тренутно су у току земљани радови на припреми терена за изградњу резервоара. 

Вредност овог пројекта износи 7.637.528,53 евра без ПДВ-а. Рок за њихово извођење је 600 дана.