ЈВП „Воде Војводине“ је заједно са Покрајинском водном инспекцијом и Покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине изашло на терен одмах по сазнању да се  у водотоку Чик, између насеља Чантавир и Вишњевац појавила црвена материја непознатог порекла.

Овлашћена лабораторија је узела узорке, а када резултати анализа буду готови биће познато шта је узрок овом потенцијалном загађењу.

Локалитет ће бити под сталним надзором ЈВП „Воде Војводине“ и осталих надлежних институција, а уколико се укаже потреба предузеће се и друге неопходне мере.