У току су радови на ремонту преводнице Богојево, која се налази на четири километра од истоименог места и спаја канал Бечеј-Богојево са Дунавом. Предвиђена је комплетна замена заптивних елемената, отклањање оштећених делова, реконструкција погона механизама капија и клинкета, као и комплетна антикорозивна заштита. Читав посао вредан је 144.989.682 динара.

Тренутно се поставља антикорозивна заштита на дунавској капији преводнице Богојево и металним деловима коморе.
Пролазак бродова кроз преводницу Богојево ће због ових радова бити онемогућен до половине децембра. Излазак пловила са Хс ДТД на реку Дунав омогућен је преко преводница Бездан и Нови Сад.

Последњи велики ремонт овог објекта био је пре две деценије, али је у међувремену кроз преводницу Богојево прошао знатан број пловила, што је довело до оштећења опреме. Радови који су у току ће продужити век објекта и обезбедити неопходну сигурност при превођењу.