Danas je u prepodnevnim časovima delegacija inženjera sa Tehničkog univerziteta u Drezdenu iz Nemačke posetila novosadsku prevodnicu i ustavu koje zajedno čine Hidročvor „Novi Sad“.

Grupa od 35 hidro-inženjera iz Drezdena u zvaničnoj je poseti Departmanu za građevinarstvo i geodeziju, FTN-a u Novom Sadu, ali su izrazili želju da obiđu ovaj objekat JVP „Vode Vojvodine“ i steknu korisno iskustvo o tome kako se upravlja vodnim režimom u Vojvodini kroz jedinstveni Hidrosistem DTD. Tom prilikom naše kolege su upoznale goste sa načinom rada ustave i prevodnice Novi Sad, odnosno sa ulogom ovog hidročvora u okviru celokupnog Hidrosistema DTD.

Razmena iskustava je bila vrlo korisna i zanimljiva, a nama kao domaćinu bilo je zadovoljstvo ugostiti kolege iz Nemačke i pružiti im praktičnu edukaciju, sa željom da ovakvih poseta gde su teoretska znanja primenjena u praksi bude što više.