У току су радови на реконструкцији и доградњи дела система за одводњавање „Нови Кнежевац“, што је један од нових овогодишњих пројеката који се финансирају из Абу Даби фонда. Овим радовима биће омогућено наводњавање 14.000 хектара пољопривредног земљишта у атарима општине Нови Кнежевац, што је велики корак напред у решавању проблема са снабдевањем ораница водом на северу Баната. Читав пројекат је вредан укупно 12.079.138,91 евра. 

Предвиђена је изградња око 33 километара каналске мреже од реке Златице до Тисе, у којој ће доминирати канал К-1, са око 29 километара. Нови магистрални канал К-1 биће направљен већим делом на траси постојећих канала за одводњавање и њиховим повезивањем оствариће се двонаменско функционисање и убудуће ће служити и за наводњавање. Вода ће се захватати из Тисе, преко новоизграђене Црпне станице „Крстур“.

Како би систем био у потпуности функционалан, ЈВП „Воде Војводине“ издвојиле су додатна средства у износу од 362.382.496,12 динара за реконструкцију постојећих и изградњу свих недостајућих објеката на каналу К-1.