Кошење подводне вегетације и уклањање трске из воде увелико је у току. Период је вегетације и 6 пловних косачица које су у поседу наше фирме ангажовано је на терену. Њиховим радом омогућава се неометани проток воде каналима, али се и побољшавају услови пловидбе и риболова.

Током ове године, у периоду од јануара до септембра, пловном механизацијом покошено је 5.200.000 m2 подводне вегетације и приобалне трске. Кошење је урађено на целој дужини канала Бачки Петровац- Каравуково, на каналу Врбас – Бездан на деоници од Врбаса до Малог Стапара и на деоници од Сомбора до Бездана, на каналу Косанчић – Мали Стапар, на Пловном Бегеју, док су се чепови уклањали на каналу Пригревица – Бездан.

ЈВП „Воде Војводине“  наставља даље са овим активностима које су од изузетног значаја за одржавање функционалности каналске мреже.