Košenje podvodne vegetacije i uklanjanje trske iz vode uveliko je u toku. Period je vegetacije i 6 plovnih kosačica koje su u posedu naše firme angažovano je na terenu. Njihovim radom omogućava se neometani protok vode kanalima, ali se i poboljšavaju uslovi plovidbe i ribolova.

Tokom ove godine, u periodu od januara do septembra, plovnom mehanizacijom pokošeno je 5.200.000 m2 podvodne vegetacije i priobalne trske. Košenje je urađeno na celoj dužini kanala Bački Petrovac- Karavukovo, na kanalu Vrbas – Bezdan na deonici od Vrbasa do Malog Stapara i na deonici od Sombora do Bezdana, na kanalu Kosančić – Mali Stapar, na Plovnom Begeju, dok su se čepovi uklanjali na kanalu Prigrevica – Bezdan.

JVP „Vode Vojvodine“  nastavlja dalje sa ovim aktivnostima koje su od izuzetnog značaja za održavanje funkcionalnosti kanalske mreže.