Na štandu JVP „Vode Vojvodine“ na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu danas je održan panel „Vodoprivreda i poljoprivreda: Izazovi klimatskih promena“. Imajući u vidu da su klimatske promene u poslednje vreme sve učestalije sa drastičnim i gotovo nepredvidivim posledicama, saradnja vodoprivrede i poljoprivrede, pogotovo u Vojvodini, izuzetno je važna.

O tome kako odgovoriti na sve te izazove, kako delovati preventivno, koja i kakva rešenja ponuditi govorili su: profesor FTN dr Srđan Kolaković, profesor Poljoprivrednog fakulteta dr Atila Bezdan, pomoćnik direktora RHMZ Goran Mihajlović i pomoćnik direktora za tehničke poslove JVP „Vode Vojvodine“, Igor  Kolaković.

Prenamena dela kanalske mreže za odvodnjavanje u dvonasmenske sisteme, izgradnja novih akumulacija, novih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, kao i odbrambenih linija, u šta  JVP „Vode Vojvodine“ u poslednje vreme ulaže sve više sredstava, dobar su odgovor na klimatske izazove koje nam predstoje, potvrdili su i panelisti i publika koja se aktivno uključila u diskusiju.

Prenamena dela kanalske mreže za odvodnjavanje u dvonasmenske sisteme, izgradnja novih akumulacija, novih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, kao i odbrambenih linija, u šta  JVP „Vode Vojvodine“ u poslednje vreme ulaže sve više sredstava, dobar su odgovor na klimatske izazove koje nam predstoje, potvrdili su i panelisti i publika koja se aktivno uključila u diskusiju.