Međunarodni dan biološke raznovrsnosti ili Svetski dan biodiverziteta obeležava se 22. maja kao dan posvećen zaštiti životne sredine. Tim povodom JVP „Vode Vojvodine“ na svom štandu, na Sajmu poljoprivrede, predstavilo je zainteresovanim posetiocima zaštićena područja kojima gazduje.

Osim parkova prirode „Jegrička“, „Begečka jama“ i „Beljanska bara“ i spomenika prirode Hrast lužnjak kod Kumana, JVP „Vode Vojvodine“ se od prošle godine brine i o Predelu izuzetnih odlika „Potamišje“ i Parku prirode „Mrtvaje gornjeg Potisja“.

Da su zaštićena područja izuzetno zanimljiva posetiocima, najbolje govori gužva na izložbenom prostoru, na kojem su posetioci osim osnovnih informacija o zaštićenim područjima dobili i promotivni materijal, a višečlane porodice sa decom i vaučere za vožnju katamaranom „Čigra“ u Parku prirode „Jegrička“.