Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 9 cm

Промена водостаја: -13 cm

Протицај воде: 1380 m3/s

Температура воде: 22.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 83 cm

Промена водостаја: -14 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 22.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 73 cm

Промена водостаја: -13 cm

Протицај воде: 1790 m3/s

Температура воде: 22.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 103 cm

Промена водостаја: -14 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 22.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 85 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 22.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 80 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 22.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 213 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 22.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 251 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 2.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 435 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 2650 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 672 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 730 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 13 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 175 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 22.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 248 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 225 m3/s

Температура воде: 23.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 333 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 22.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 127 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -59 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.135 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 177 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 315 m3/s

Температура воде: 23.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 28 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 389 m3/s

Температура воде: 23.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: -74 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 22.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 168 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 24.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 24 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 47.1 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 18 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 24.2 m3/s

Температура воде: 17.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: -13 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.974 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 11 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 0.293 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: 119 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: -5 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 1.52 m3/s

Температура воде: 20.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 57 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 21.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 55 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.070 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 18 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.750 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 33 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.473 m3/s

Температура воде: 20.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 84 cm

Промена водостаја: 8 cm

Протицај воде: 10.5 m3/s

Температура воде: 22.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -195 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -94 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 19.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: -18 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 70 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -363 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 24 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.188 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 53 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.401 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 74 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -190 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 1.41 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 7 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 3.63 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -220 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 8.29 m3/s

Температура воде: 21.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -145 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 19 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 19 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 23.0 m3/s

Температура воде: 20.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 15 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.09 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 22 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.884 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 18 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.122 m3/s

Температура воде: 21.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 9 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.887 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -16 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 4.05 m3/s

Температура воде: 21.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -62 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 9.4 m3/s

Температура воде: 18.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 49 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 9.8 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 238 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 21.7 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ *

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -129 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 40 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 174 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 20.6 m3/s

Температура воде: 17.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 32 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 42 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.51 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 50 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 6.80 m3/s

Температура воде: 19.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -142 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.18 m3/s

Температура воде: 18.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 63 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.030 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -31 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 33 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 3.16 m3/s

Температура воде: 18.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -90 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 2.20 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 59 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 2.38 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Links

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA