Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 263 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 2770 m3/s

Температура воде: 3.7 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 350 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 3.7 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 324 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: 3390 m3/s

Температура воде: 4.3 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 333 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.8 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 361 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.8 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 436 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 464 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 5.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 472 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 578 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 7900 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 755 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 787 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 444 cm

Промена водостаја: -13 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 431 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 3.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 438 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1590 m3/s

Температура воде: 3.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 362 cm

Промена водостаја: -26 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 3.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 450 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -2 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.940 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 727 cm

Промена водостаја: -19 cm

Протицај воде: 2030 m3/s

Температура воде: 6.0 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 462 cm

Промена водостаја: -17 cm

Протицај воде: 2670 m3/s

Температура воде: 6.7 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: 331 cm

Промена водостаја: -13 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.2 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 425 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 6.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 147 cm

Промена водостаја: -44 cm

Протицај воде: 303 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 121 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: 151 m3/s

Температура воде: 6.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: 10 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: 3.00 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 20 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 1.10 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: 160 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: 16 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 4.48 m3/s

Температура воде: 5.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 188 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 75 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 0.260 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 24 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.995 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 40 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.687 m3/s

Температура воде: 2.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 122 cm

Промена водостаја: -24 cm

Протицај воде: 26.0 m3/s

Температура воде: 4.2 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -117 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 186 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -18 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 4.2 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -217 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 32 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.444 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 58 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.655 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 76 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -168 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 4.11 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 66 cm

Промена водостаја: 19 cm

Протицај воде: 28.4 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -154 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: 46.2 m3/s

Температура воде: 5.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -99 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 78 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 94 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: 77 m3/s

Температура воде: 6.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 25 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 4.01 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 41 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.89 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 25 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: 0.460 m3/s

Температура воде: 5.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 5 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.651 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -2 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 6.36 m3/s

Температура воде: 5.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -46 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 15.4 m3/s

Температура воде: 8.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 111 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 42.6 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 233 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 19.8 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ *

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -70 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 106 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 246 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 69.5 m3/s

Температура воде: 6.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 82 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 82 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 8.6 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 72 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 12.1 m3/s

Температура воде: 7.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -59 cm

Промена водостаја: 11 cm

Протицај воде: 8.08 m3/s

Температура воде: 5.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 73 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.045 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: 19 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 45 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 5.98 m3/s

Температура воде: 8.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -46 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 9.50 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 146 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 16.5 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Links

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA