Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Пријем обвезника накнаде у Врбасу, Вршцу и Панчеву

ЈВП „Воде Војводине“ организује нове термине за рад са странкама у Врбасу, Вршцу и Панчеву. Пријем странака у Врбасу биће […]

22. јула 2021.

Очекује се благи пораст водостаја реке Дунав

У овом тренутку, ситуација на војвођанским водотоцима је редовна и још увек нема значајног пораста водостаја. Очекује се да ће […]

19. јула 2021.

Нови термини за пријем обвезника накнаде за одводњавање у Кикинди, Зрењанину и Сомбору

ЈВП „Воде Војводине“ организује нове термине за рад са странкама у Кикинди, Зрењанину и Сомбору.  У среду 14. јула, пријем […]

13. јула 2021.

Следеће недеље пријем обвезника накнаде за одводњавање у Кикинди, Зрењанину и Сомбору

Упоредо са доставом решења обвезницима накнаде за одводњавање за ову годину, ЈВП „Воде Војводине“ организује и рад са странкама у […]

1. јула 2021.

Данас се обележава Дан реке Дунав

И овог 29. јуна обележава се Међународни Дан реке Дунав, у част усвајања Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом […]

29. јуна 2021.

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 347 cm

Промена водостаја: -68 cm

Протицај воде: 3270 m3/s

Температура воде: 21.6 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 432 cm

Промена водостаја: -52 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 409 cm

Промена водостаја: -33 cm

Протицај воде: 4010 m3/s

Температура воде: 21.2 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 403 cm

Промена водостаја: -13 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 24.0 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 380 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 23.5 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 376 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 23.0 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 351 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 24.0 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 365 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 25.8 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 504 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 5350 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 712 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 764 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 24.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 277 cm

Промена водостаја: 17 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 208 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 26.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 272 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: 341 m3/s

Температура воде: 26.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 353 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 25.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 364 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -6 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 0.820 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 232 cm

Промена водостаја: -19 cm

Протицај воде: 413 m3/s

Температура воде: 26.2 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 86 cm

Промена водостаја: -12 cm

Протицај воде: 584 m3/s

Температура воде: 26.5 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: -12 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 25.2 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 304 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 25.4 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 23 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 46.7 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 45 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 42.0 m3/s

Температура воде: 17.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: -28 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.268 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 8 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 0.169 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: -8 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.24 m3/s

Температура воде: 24.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 47 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 24.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 61 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.099 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 9 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.456 m3/s

Температура воде: 22.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 35 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.534 m3/s

Температура воде: 24.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 88 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 11.5 m3/s

Температура воде: 26.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: 276 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 25.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -183 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -74 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 22.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН

Водостај: -7 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 62.8 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -328 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 25.5 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 25 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.210 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 51 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.300 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 71 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -182 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 2.17 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 23 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 8.73 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -189 cm

Промена водостаја: 17 cm

Протицај воде: 26.7 m3/s

Температура воде: 24.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -110 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 31.7 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 36 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 37.2 m3/s

Температура воде: 23.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 20 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.85 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 25 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.14 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 22 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 0.274 m3/s

Температура воде: 28.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: 7 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.769 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -25 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 2.72 m3/s

Температура воде: 19.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -68 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 7.67 m3/s

Температура воде: 18.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 80 cm

Промена водостаја: 17 cm

Протицај воде: 20.0 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 197 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: 9.14 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ *

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -140 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 32.0 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 177 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 21.7 m3/s

Температура воде: 16.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 28 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 29 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 1.31 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 34 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 3.66 m3/s

Температура воде: 24.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -162 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 1.12 m3/s

Температура воде: 22.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 36 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 0.000 m3/s

Температура воде: 22.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -39 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 31 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 2.74 m3/s

Температура воде: 20.2 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -74 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 4.02 m3/s

Температура воде: 19.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 89 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 4.01 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Links

Обавештење обвезницима накнаде