Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БЕЗДАН

Водостај: 197 cm

Промена водостаја: -11 cm

Протицај воде: 2370 m3/s

Температура воде: 25.1 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: АПАТИН

Водостај: 286 cm

Промена водостаја: -9 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 25.3 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БОГОЈЕВО

Водостај: 269 cm

Промена водостаја: -8 cm

Протицај воде: 3030 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАЧКА ПАЛАНКА

Водостај: 270 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: НОВИ САД

Водостај: 235 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 26.5 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СЛАНКАМЕН

Водостај: 249 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 26.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ЗЕМУН

Водостај: 271 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 27.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПАНЧЕВО

Водостај: 296 cm

Промена водостаја: -3 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 30.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВО

Водостај: 463 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 3850 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: БАНАТСКА ПАЛАНКА

Водостај: 688 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Водостај: 749 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДУНАВ - Хидролошка станица: ПРАХОВО

Водостај: 155 cm

Промена водостаја: 10 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Водостај: 171 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 27.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: СЕНТА

Водостај: 242 cm

Промена водостаја: -6 cm

Протицај воде: 275 m3/s

Температура воде: 28.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: НОВИ БЕЧЕЈ

Водостај: 333 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 27.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТИСА - Хидролошка станица: ТИТЕЛ

Водостај: 237 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: СТАРИ БЕГЕЈ - Хидролошка станица: ХЕТИН

Водостај: -75 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.070 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: САВА - Хидролошка станица: ЈАМЕНА

Водостај: 188 cm

Промена водостаја: 15 cm

Протицај воде: 334 m3/s

Температура воде: 29.0 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: САВА - Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Водостај: 42 cm

Промена водостаја: 10 cm

Протицај воде: 431 m3/s

Температура воде: 29.4 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: САВА - Хидролошка станица: ШАБАЦ

Водостај: -61 cm

Промена водостаја: 6 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 27.7 (°C)

Тенденција водостаја: пораст

Река: САВА - Хидролошка станица: БЕОГРАД

Водостај: 223 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 30.1 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ДРИНА - Хидролошка станица: РАДАЉ

Водостај: 29 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 49.5 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛИМ - Хидролошка станица: ПРИЈЕПОЉЕ

Водостај: 18 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 24.2 m3/s

Температура воде: 22.7 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАДАР - Хидролошка станица: ЛЕШНИЦА

Водостај: -15 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.850 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ВАЉЕВО

Водостај: 4 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 0.076 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: СЛОВАЦ

Водостај: 93 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: БЕЛИ БРОД

Водостај: -13 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.960 m3/s

Температура воде: 25.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КОЛУБАРА - Хидролошка станица: ДРАЖЕВАЦ

Водостај: 51 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 26.9 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЉИГ - Хидролошка станица: БОГОВАЂА

Водостај: 56 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 0.074 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: КОЦЕЉЕВA

Водостај: 13 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.581 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМНАВА - Хидролошка станица: ЋЕМАНОВ МОСТ

Водостај: 35 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.534 m3/s

Температура воде: 25.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: ЈАША ТОМИЋ

Водостај: 90 cm

Промена водостаја: 4 cm

Протицај воде: 12.0 m3/s

Температура воде: 28.2 (°C)

Тенденција водостаја: опадање

Река: ТАМИШ - Хидролошка станица: СЕЧАЊ

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ВАРВАРИН

Водостај: -202 cm

Промена водостаја: -10 cm

Протицај воде: 55.0 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЋУПРИЈА

Водостај: -100 cm

Промена водостаја: -5 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: 25.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: БАГРДАН **

Водостај: 0 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 63.0 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКА МОРАВА - Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ

Водостај: -356 cm

Промена водостаја: -7 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЛУГОМИР - Хидролошка станица: МАЈУР

Водостај: 19 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 0.091 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАСЕНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 50 cm

Промена водостаја: 3 cm

Протицај воде: 0.249 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КУБРШНИЦА - Хидролошка станица: СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Водостај: 72 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ВРАЊСКИ ПРИБОЈ

Водостај: -191 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 1.36 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: ГРДЕЛИЦА

Водостај: 5 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 4.76 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: КОРВИНГРАД

Водостај: -204 cm

Промена водостаја: -2 cm

Протицај воде: 3.78 m3/s

Температура воде: 26.4 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: АЛЕКСИНАЦ

Водостај: -152 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 6.99 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈУЖНА МОРАВА - Хидролошка станица: МОЈСИЊЕ

Водостај: 8 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 17.2 m3/s

Температура воде: 25.8 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЛАСИНА - Хидролошка станица: ВЛАСОТИНЦЕ

Водостај: 15 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 2.09 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕТЕРНИЦА - Хидролошка станица: ЛЕСКОВАЦ

Водостај: 30 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 1.58 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЈАБЛАНИЦА - Хидролошка станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Водостај: 12 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 0.038 m3/s

Температура воде: 28.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ПЕПЕЉЕВАЦ

Водостај: -19 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ТОПЛИЦА - Хидролошка станица: ДОЉЕВАЦ

Водостај: -23 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 3.02 m3/s

Температура воде: 26.3 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: ПИРОТ

Водостај: -68 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.33 m3/s

Температура воде: 20.6 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НИШАВА - Хидролошка станица: НИШ

Водостај: 49 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 7.08 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: КРАТОВСКА СТЕНА

Водостај: 194 cm

Промена водостаја: -14 cm

Протицај воде: 8.53 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: МИЛОЧАЈ *

Водостај: - cm

Промена водостаја: - cm

Протицај воде: - m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ЗАПАДНА МОРАВА - Хидролошка станица: ЈАСИКА

Водостај: -139 cm

Промена водостаја: -13 cm

Протицај воде: 32.9 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: РАШКА

Водостај: 169 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: 20.6 m3/s

Температура воде: 18.5 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ИБАР - Хидролошка станица: ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ

Водостај: 25 cm

Промена водостаја: 2 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МЛАВА - Хидролошка станица: ВЕЛИКО СЕЛО

Водостај: 37 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 2.01 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: НЕРА - Хидролошка станица: КУСИЋ

Водостај: 36 cm

Промена водостаја: -4 cm

Протицај воде: 4.04 m3/s

Температура воде: 25.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БРЗАВА - Хидролошка станица: МАРКОВИЋЕВО

Водостај: -150 cm

Промена водостаја: -24 cm

Протицај воде: 1.70 m3/s

Температура воде: 25.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: МОРАВИЦА - Хидролошка станица: ВАТИН

Водостај: 42 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: КАРАШ - Хидролошка станица: КУШТИЉ

Водостај: -31 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: * m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: КЊАЖЕВАЦ

Водостај: 35 cm

Промена водостаја: 0 cm

Протицај воде: 3.57 m3/s

Температура воде: 23.0 (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: БЕЛИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЗАЈЕЧАР

Водостај: -90 cm

Промена водостаја: -1 cm

Протицај воде: 2.20 m3/s

Температура воде: - (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Река: ВЕЛИКИ ТИМОК - Хидролошка станица: ЧОКОЊАР

Водостај: 59 cm

Промена водостаја: 1 cm

Протицај воде: 2.38 m3/s

Температура воде: * (°C)

Тенденција водостаја: стагнација

Links

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA