Пројекат „Глобалног приступа опоравку обрадивог земљишта са побољшаном фиторемедијацијом у комбинацији са напредном производњом течног биогорива и климатски прихватљивим процесом топљења бакра“ са акронимом  Phy2Climate један је од Horizon 2020  ЕУ програма.

Водећи партнер Phy2Climate пројекта је Природно-математички факултет Универзитет у Новом Саду, остали партнери су: ЈВП “Воде Војводине“, Институт за ратарство и повратарство као и 17 партнера из 10 земаља од којих две нису из Европе, а то су Индија и Аргентина.

Буџет пројекта износи 4.031.000 евра, из буџета ЈВП “Воде Војводине“ издвојено је 102.900 eвра.

Циљ пројекта је да се комбиновањем чисте производње биогорива и фиторемедијацијом  контаминирано земљиште са најчешћим загађивачима на 5 пилот огледних поља у Србији, Шпанији, Аргентини и Литванији произведу енергетски усеви од којих ће се на крају у пилот биорафинерији произвести различите врсте биогорива за друмски и речни транспорт. 

Период имплементације пројекта је од 01.01.2021. до 30.06.2025. године.

ЈВП “Воде Војводине“ има задатак да обезбеди и припреми локације за један пилот сајт (огледно поље) у Србији за измуљење седимента на којој ће се вршити  испитивања фиторемедијације културама која ће одредити Институт за ратарство и повртарство.