Projekat „Globalnog pristupa oporavku obradivog zemljišta sa poboljšanom fitoremedijacijom u kombinaciji sa naprednom proizvodnjom tečnog biogoriva i klimatski prihvatljivim procesom topljenja bakra“ sa akronimom  Phy2Climate jedan je od Horizon 2020  EU programa.

Vodeći partner Phy2Climate projekta je Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu, ostali partneri su: JVP “Vode Vojvodine“, Institut za ratarstvo i povratarstvo kao i 17 partnera iz 10 zemalja od kojih dve nisu iz Evrope, a to su Indija i Argentina.

Budžet projekta iznosi 4.031.000 evra, iz budžeta JVP “Vode Vojvodine“ izdvojeno je 102.900 evra.

Cilj projekta je da se kombinovanjem čiste proizvodnje biogoriva i fitoremedijacijom  kontaminirano zemljište sa najčešćim zagađivačima na 5 pilot oglednih polja u Srbiji, Španiji, Argentini i Litvaniji proizvedu energetski usevi od kojih će se na kraju u pilot biorafineriji proizvesti različite vrste biogoriva za drumski i rečni transport. 

Period implementacije projekta je od 01.01.2021. do 30.06.2025. godine.

JVP “Vode Vojvodine“ ima zadatak da obezbedi i pripremi lokacije za jedan pilot sajt (ogledno polje) u Srbiji za izmuljenje sedimenta na kojoj će se vršiti  ispitivanja fitoremedijacije kulturama koja će odrediti Institut za ratarstvo i povrtarstvo.