У овогодишњој пловидби, која је трајала од 20. јуна до 1. јула, учествовало је осамдесетак бродова са близу 200 чланова посаде, међу којима је било чак и тридесетак деце школског и предшколског узраста. Поред домаћих наутичара, у регати коју организује ЈВП „Воде Војводине“, учествовали су и заљубљеници у пловидбу из Хрватске, Словеније и Аустрије.

Овогодишњу регату обележила је низводна пловидба Дунавом, те пловидба бачким и банатским каналима и кратак излазак регаташа на Тису. На крстарење равницом регаташи су кренули из Новог Сада, одакле су наставили за Старе Бановце, Панчево, Ковин, Банатску Паланку, Влајковац, Јерменовце, Ботош, Зрењанин, Нови Бечеј, Србобран, Деспотово, да би се вратили у Нови Сад.