Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

Novi Sad, 07. jun 2010. SKORO HILjADU KILOMETARA NASIPA U ODBRANI   U Vojvodini od ukupno 1.460 kilometara odbrambene linije […]

7. juna 2009.

Novi Sad, 06. jun 2010. SKORO HILjADU KILOMETARA NASIPA U ODBRANI   U Vojvodini je trenutno u odbrani 994,54 kilometara […]

6. juna 2009.

Odbrana od unutrašnjih voda   Izuzetno nepovoljan razvoj hidrometeorološke situacije uslovio je da u nekim područjima Vojvodine odbrana od unutrašnjih […]

2. juna 2009.

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA