Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

Učešće JVP “Vode Vojvodine“ u međunarodnim projektima   Kao preduzeće kojem je poverena briga o vodnim resursima na teritoriji AP […]

1. februara 2011.

Učešće JVP “Vode Vojvodine“ u međunarodnim projektima   Kao preduzeće kojem je poverena briga o vodnim resursima na teritoriji AP […]

1. februara 2011.

POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – ELEKTRONSKO PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA