Prezentacija povodom završetka izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju kanala Baja – Bezdan održana je danas u velikoj sali JVP „Vode Vojvodine“.  Sastanku su prisustvovali partneri koji su učestvovali u izradi ovog projekta iz IPA prekograničnog programa Mađarska – Srbija. U okviru projekta nabavljena je oprema koja omogućava da se redovno prati stanje kanala Baja – Bezdan i izrađene su potrebne studije. Zahvaljujući projektnoj dokumentaciji koja je izrađena biće moguće da se odrade poslovi koji su neophodni za rekonstrukciju i revitalizaciju bajskog kanala i ustave Šebešfok.

Nakon pozdravne reči direktora JVP „Vode Vojvodine“ Atile Salvaia i Čoka Zoltana iz mađarske institucije ADUKOVIZIG, opšti prikaz projekta i sprovedenih aktivnosti na srpskoj deonici kanala održali su pomoćnik direktora JVP „Vode Vojvodine“ Janoš Mičkei , dipl. inž. Zoran Madžgalj i dipl inž. Milan Njegomir.

Mađarska institucija ADUKOVIZIG je nosilac projekta za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju bajskog kanala vrednog više od 850.000 evra, dok je budžet za srpskog partnera blizu 237.000 evra. Vodeći partner sa srpske strane je JVP „Vode Vojvodine“, pridruženi partener Vodoprivredno preduzeće „Zapadna Bačka“, a u projektu učestvuju i novosadski „Hidrozavod“, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu i Institut „Mihajlo Pupin“ iz Beograda.

Ovaj projekat ima za cilj uspostavljanje zajedničkih mera za odbranu od poplava na kanalu Baja – Bezdan, te razvoj optimalnih mera za poboljšanje kvaliteta njegove vode, razvoj kvalitetnog i kvalitativnog monitoringa kanala i harmonizacija sa standardima EU.

Sama rekonstrukcija kanala Baja – Bezdan i ustave Šebešfok je u skladu sa planovima za povećanje njegove turističke atraktivnosti, što bi dovelo i do otvaranja novih radnih mesta u oblasti