Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

Пловни багери ЈВП „Воде Војводине“ извадиће из Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав (Хс ДТД) током ове године око 350.000 кубика муља. Багер „Тамиш“ […]

14. марта 2012.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ