Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

У току су радови на последњем километру у оквиру надвишења леве обале Тисе на деоници од ушћа канала Бегеј до […]

13. фебруара 2014.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ