Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

Радови на измуљењу 150 метара водотока Јегричка, код друмског моста у Госпођинцима, започети су половином јануара. Ови радови се изводе […]

21. јануара 2016.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ