Oko 160 volontera, među kojima će biti i mnogo dece,  u subotu 8. oktobra čistiće i uređivati Park prirode Beljanska bara. Predviđeno je da volonteri sakupljaju razne vrste otpada, čupaju korov, kose travu, trsku, invazivno šiblje, da farbaju i šmirglaju drvene elemente, a planirano je i postavljanje novih info tabli i mobilijara. Poseban program predviđen je za mališane kojima će posle sat vremena čišćenja na raspolaganju biti razne vrste edukativnih i zabavnih programa.

Celodnevnu akciju „Volonteri – prijatelji Beljanske bare“, kod Turije, organizuju JVP „Vode Vojvodine“, ARHUS centar Novi Sad, Erste banka, Opština Srbobran i Mesna zajednica Turija.

Beljanska bara dugačka je 39 kilometara, a nastaje od nekoliko plitkih delova, koji se sastaju tri kilometra severno od starobečejskih salaša, zatim teče u pravcu jugozapada i uliva se u Veliki bački kanal kod Turije. Stanište je retkih i ugroženih biljnih vrsta. Riblji fond čine 23 vrste riba, sedam vrsta vodozemaca, dve vrste gmizavaca i čak 136 vrsta ptica. Beljanska bara je 2013. godine proglašena za zaštićeno područje III kategorije, ukupne površine 173 hektara. Pre godinu dana u parku je uređena rekreativno edukativna staza duga četiri kilometra.    

Staralac nad Parkom prirode Beljanska Bara je JVP “Vode Vojvodine”.