Stubovi Žeželjevog mosta zaustavili su juče protok leda kod Novog Sada. Novosadska Lučka kapetanija, u saradnji sa JVP „Vode Vojvodine“, angažovala je tokom popodneva potiskivač „Sloga“ privatne kompanije „Net grup sistem“ za razbijanje leda. Posle četvoročasovnog rada broda od 400 tona, snage 2000 konjskih snaga, ledeni čep je probijen. U protivnom moglo je doći do mnogo većeg gomilanja leda i usporavanja protoka vode, što u krajnjem slučaju može dovesti i do poplava.

Jutros je uvedena odbrana od zagušenja ledom na novih 158 kilometara Dunava, pa se redovna odbrana na Dunavu sprovodi na ukupno 218 kilometara, odnosno od Slankamena do državne granice sa Mađarskom. Računajući juče proglašenu odbranu na celom toku Save i Tise kroz našu zemlju  i banatske vodotoke, mere redovne odbrane od zagušenja ledom na snazi su na ukupno 733 kilometra vodotoka.

Na svim vodotocima i sektorima na kojima je proglašena odbrana od leda uvedeno je dežurstvo i sprovodi se osmatranje ledenih pojava u skladu sa Opštim i Operativnim planom odbrane.