Zahvaljujući višečasovnom radu potiskivača „Sloga“, juče je razbijen ledeni čep formiran u noći izmeđi srede i četvrtka uzvodno od Žeželjevog mosta. Nalog za rad potiskivaču, JVP „Vode Vojvodine“ izdalo je u jutarnjim časovima. Led  se prostirao  od Žeželjevog sve do Mosta Slobode, a led se pokrenuo u popodnevnim satima.

Na deonici Dunava kod Novog Sada u dužini od 14,7 kilometara i dalje su na snazi mere vanredne odbrane od zagušenja ledom, dok se redovna odbrana sprovodi na gotovo 800 kilometara vodotoka.

Potiskivač „Sloga“ biće u pripravnosti kako bi mogao da reaguje ukoliko se ponovo formira ledostaj, jer RHMZ sledeće sedmice ponovo najavljuje pad temperatura. Vodostaji su niski,  a Dunavom će nam stići i ledene sante iz Mađarske. Razbijanje ledenih čepova je veoma važno, jer gomilanje leda i stvaranje barijera u krajnjem slučaju mogu dovesti i do takozvanih lednih poplava.

Na Savi, na deonicama od Hrtkovaca do Jarka,  u zoni ušća Bosuta u Savu i kod Jamene, formiran je ledostaj. Tisa i banatski vodotoci i dalje su potpuno zaleđeni. Debljina leda na Dunavu je od 5 do 10, a na Savi, Tisi i banatskim vodotocima  do 15 centimetara.

U JVP „Vode Vojvodine“ formiran je Štab koji danonoćno prati stanje na rekama.