Ledene barijere koje su bile formirane u sektoru Apatina i kod Dalja tokom noći su se pokrenule, ali se led trenutno zaustavlja na delu Dunava uzvodno od Bačke Palanke, tačnije uzvodno od Plavne. Kako ne bi došlo do zabrinjavajućeg gomilanja leda, koji u krajnjem slučaju može prouzrokovati i takozvane ledene poplave, na danas održanom zajedničkom sastanku predstavnika Srbije, Hrvatske i Mađarske u Somboru, dogovoreno je angažovanje mađarskih ledolomaca. U skladu sa međudržavnim sporazumom oni će iz Mađarske krenuti sutra, biće usidreni u Vukovaru, a delovaće u skladu sastanjem na terenu i prema procedurama predviđenim sporazumom.

Na području Novog Sada, usled očekivanog lomljenja leda od strane ledolomaca iz Mađarske, potiskivač „Sloga“ biće spreman i delovaće ukoliko se ukaže potreba.

Na Savi danas ima manje leda nego prethodnih dana. Formiran je ledohod, a pokrivenost vodenog ogledala kreće se od 60 do 70 procenata. Kod Hrtkovaca i Jamene i dalje je ledostaj, a led na tim deonicama pokriva od 80 do 90 procenata vodenog ogledala.

Tisa i banatski vodotoci i dalje su pod ledom.

Redovna odbrana od zagušenja ledom trenutno se sprovodi na 708 kilometara Save, Tise i banatskih vodotoka, a vanredna na 104,7 kilometara Dunava. Debljina leda je od pet do 15 centimetara.

JVP „Vode Vojvodine“ nije nadležno za bezbednost i stanje plovila, pristana i splavova koji se nalaze u koritu reke.