Veći od dva mađarska ledolomca koji juče nije uspeo da se probije kroz   ledenu barijeru u daljskoj krivini kako bi oslobodio manji ledolomac i napravio koridor za par ledolomaca koji su usidreni u Apatinu, od jutros je ponovo u akciji. Brže napredovanje ledolomca juče su sprečavale sante velike i po nekoliko stotina metara,  koje su pucale i odvajale se od barijere, pa je ledolomac morao da se vraća i razbija ih. U protivnom one bi se otisnule nizvodno i predstavljale bi opasnost  za sve objekte koji se nalaze nizvodno u reci, uključujući i mostove. Novi par mađarskih ledolomaca, „Sečenji“ i „VII“ danas će se iz Apatina spustiti bliže barijeri, a kada će proći kroz daljsku krivinu i nastaviti nizvodno prema Novom Sadu i Beogradu zavisi upravo od današnjeg učinka ledolomca Jegtoro 11.

Potiskivač „Sloga“ koji je prethodnih dana proširio koridor između novosadskih mostova od juče  propušta sante iz daljske krivine.Tokom popodneva i večeri u dva navrata  pokrenuo je ledostaj koji se  formirao između Žeželjevog i Varadinskog mosta u Novom Sadu. Pored „Sloge“, od juče je  u pripravnosti  još jedan potiskivač usidren nizvodno od Žeželjevog mosta. On će biti angažovan ukoliko se ukaže potreba. Potiskivač „Sloga“ dežura danonoćno, kao i osmatrači JVP „Vode Vojvodine“ koji se nalaze na kritičnim deonicama.

Izuzetno niske temperature dodatno će produžiti borbu sa ledom i povećati količine leda na rekama.

Redovna odbrana od zagušenja ledom jutros je ponovo uvedena na 90 kilometara Save, na deonici od Hrtkovaca do državne granice. Tisa i banatski vodotoci i dalje su u potpunosti pokriveni ledom. Redovna odbrana od zagušenja ledom sprovodi na 733 kilometa Save, Tise i banatskih vodotoka, a vanredna na 104,7 kilometara Dunava.