У току је кошење подводне вегетације и трске на водотоку Јегричка, од уставе у Жабљу до Инфо центра Парка природе „Јегричка“ код Темерина, у дужини од око 15 километара.

Ово кошење је део редовног одржавања које ЈВП „Воде Војводине“ спроводи сваке године, у циљу ширења водног огледала и повећања проточности канала.

Радовe изводе две пловне косачице, од којих је једна амфибијска машина, набављена кроз IPA пројекат прекограничне сарадње са Мађарском, ECOWAM.