Svetski dan voda – 22. mart, ove godine posvećen je pozivu da svako od nas lično preduzme korake na ubrzavanju promena koje će zdravu vodu učiniti što dostupnijom.

Pod sloganom „Budi promena“ čuje se jasna poruka koja ukazuje na to da svaki pojedinac, zajednica, institucija može napraviti razliku promenom načina na koji koristi i upravlja vodom. Naročito je važno apelovati na svest o značaju racionalnog korišćenja ovog ne samo dragocenog, sada već i ugroženog resursa.

JVP „Vode Vojvodine“ pridružuje se pozivu na akciju povodom „Svetskog dana voda 2023“ i ukazuje na to da i male promene loših navika mogu biti spas za vodu, bez koje nema života.

Svi zajedno treba da čuvamo vodotoke tako što ćemo pre svega prestati ili sprečiti bacanje otpada, u vodu i oko vode.

Nažalost, nije redak slučaj da, posebno meliorativni kanali, postaju deponije i da se u njih, pored biljnog otpada baca čak i krupan otpad. Poseban problem prestavljaju pesticidi koji takođe završavaju u kanalskoj mreži. Nagomilano đubre usporava ili onemogućava protok vode, na pojedinim mestima se stvaraju takozvani „čepovi“, a propusti bivaju zatrpani.

To ne predstavlja samo ekološki problem, već se na taj način ugrožava i efikasno odvođenje viška vode sa njiva, s jedne strane, ali i navodnjavanje u sušnim periodima kod dvonamenskih sistema.

„Budi promena koju želiš da vidiš u svetu“, poruka je koju su danas poslale UN povodom Svetskog dana voda.