U toku su radovi na 130 kilometara sistema za odvodnjavanje „Jegrička“ kako bi ovi kanali bili dvonamenski, odnosno, istovremeno mogli da služe i za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. U ovoj fazi radova tako će biti omogućeno navodnjavanje oko 3.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u atarima Ratkova, Pivnica, Lalića i Selenče.

Predviđeno je da se ukloni oko milion i po kvadratnih metara biljne vegetacije, kako bi se kanali očistili i pripremili za izvođenje zemljanih radova, u okviru kojih će se dovesti u dvonamensku funkciju odvodnjavanja i navodnjavanja. Biće izmuljeno i iskopano oko 340.000 kubnih metara zemlje. Radovi na promeni namene dela kanalske mreže sistema za odvodnjavanje „Jegrička“ vredni su oko 570 miliona dinara.

Voda za navodnjavanje će se uzimati iz kanala Hs DTD, uz pomoć nove Crpne stanice „Jegrička“, čija gradnja je završena 2020. godine tokom prve faze izgradnje sistema za navodnjavanje iz Abu Dabi fonda.

Ove godine značajna sredstva opredeljena su za prenamenu jednonamenskih u dvonamenske sisteme, sa ciljem da postojeća kanalska mreža koja je inače služila za odvodnjavanje, ima funkciju i navodnjavanja u letnjim mesecima.

U ovoj godini, iz programa JVP „Vode Vojvodine“ opredeljeno je milijardu i po dinara za za borbu protiv klimatskih promena, od čega je 1,4 milijarde namenjeno za dvonamenske sisteme, kako bi se u budućnosti što više umanjila šteta od suša.