Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ danas je bilo domaćin cvojim partnerima na projektu „Phy2climate“.

Igor Kolaković, pomoćnik direktora za tehničke poslove, poželeo je dobrodošlicu gostima i otvorio sastanak na kome su učestvovali vodeći partner projekta Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu,  predstavnici novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i stručnjaci iz ostalih partnerskih institucija iz osam evropskih država i Argentine.

Projekat je finansiran iz programa Evropske unije Horizon2020, sa globalnim pristupom za efikasniji oporavak obradivog zemljišta od toksičnih elemenata.

JVP “Vode Vojvodine” je obezbedilo i pripremilo ogledno polje za izmuljenje sedimenata na kojem se ispituje fitomedijacija. Na deponiji sedimenata kod Itebeja zasađena je uljana repica.

Posle radnog sastanka, učesnici su posetili ovo ogledno polje na kome su se upoznali sa uzgojem sirka i drugih kultura na sedimentu izvađenom izmuljenjem Begeja.

Uzgojem energetskih useva na kontaminiranim poljima, kroz korenov sistem biljke pa do njenog nadzemnog dela, dolazi do oslobađanja teških metala iz zemljišta, a biljke se potom koriste za proizvodnju tečnog biogoriva klimatski prihvatljivim procesom u biorafinerijama.