Одлука о проглашењу Парка природе Бегечка јама

План управљања Парком природе Бегечка јама

Накнадe за коришћење заштићеног подручја Парка природе Бегечка јама