Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

Dunav i  Tisa na toku kroz našu zemlju beleže blago opadanje ili stagnaciju, dok je vodostaj Save u opadanju. Zbog […]

15. aprila 2009.

Na inicijativu opština na teritoriji AP Vojvodine, a u skladu sa Deklaracijom UN „Voda za život“, dekada voda 2005-2015, JVP […]

9. aprila 2009.

Vodostaji na Dunavu i  Tisi i dalje su u porastu, dok vodostaj na reci  Savi stagnira.  Merama redovne odbrane od […]

9. aprila 2009.

Tokom narednih nekoliko dana treba očekivati porast vodostaja na Dunavu, Tisi i Savi. Republički hidrometeorološki zavod na Tisi najavljuje manji, […]

31. marta 2009.

OPOMENE, REPROGRAMI I PRIGOVORI