Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

Slivno područje Jegričke formirano je na području Južne Bačke, dugačko je oko 60 kilometara, obuhvata površinu od 144.200 ha, prosečne […]

28. maj 2010.

Zbog pogoršane hidrometeorološke situacije na vodnom poručju JVP „Vode Vojvodine“, uvedena je odbrana od unutrašnjih voda na više planskih vodoprivrednih […]

21. maj 2010.

Pozivamo studente arhitekture i dizajna, (FTN, Hidrograđevina, Uređenje voda…) da svojim kreativnim i  svežim idejama učestvuju na konkursu za izradu […]

5. maj 2010.

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA