Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

  Merama redovne odbrane od poplava, koje podrazumevaju dežurstva, pojačan nadzor i neprekidno osmatranje,  od jutros je obuhvaćeno više od […]

22. februara 2010.

Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“, kao jedan od korisnika ribarskog područja „Srbija-Vojvodina“,  prodaje ovogodišnjih dozvola za ribolov. Dozvole  se kao […]

16. februara 2010.

Od  danas su, na osnovu jutrošnjih vodostaja, ukinute mere redovne odbrane od poplava na svim deonicama odbrambene linije na vodotokovima […]

25. januara 2010.

Sa 31,2 kilometara na Tisi i 6 kilometara na Savi, uključujući i lokalitet Stojšića Bogaz, mere redovne odbrane od poplava […]

22. januara 2010.

Mere redovne odbrane od poplava na snazi su na još 46,64 kilometara odbrambene linije na vodotocima u Vojvodini, od kojih […]

21. januara 2010.

Još 80,9 kilometara na Tisi i 15,44 kilometra na Savi, uključujući i lokalitet Stojšića Bogaz nalaze se u merama redovne […]

20. januara 2010.

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA