Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ organizuje od 25. juna do 5. jula 2010. godine regatu duž 250 kilometara kanala Hidrosistema […]

30. aprila 2010.

Novi Sad, 18.03.2010.     Na svim  vodotoci  u Vojvodini vodostaji su u opadanju ili stagnaciji, pa se odbrana od […]

18. marta 2010.

Novi Sad, 17.03.2010.               Merama redovne odbrane od poplava, koje podrazumevaju dežurstva, pojačan nadzor i neprekidno osmatranje, u skladu […]

17. marta 2010.

Novi Sad, 16.03.2010.               Merama redovne odbrane od poplava, koje podrazumevaju dežurstva, pojačan nadzor i neprekidno osmatranje, u skladu […]

16. marta 2010.

Javno vodoprivredno preduzeće „VODE VOJVODINE“ Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 25   O g l a š a v […]

15. marta 2010.

Novi Sad, 15.03.2010.               Merama redovne odbrane od poplava, koje podrazumevaju dežurstva, pojačan nadzor i neprekidno osmatranje, u skladu […]

15. marta 2010.

Novi Sad, 12.03.2010.               Merama redovne odbrane od poplava, koje podrazumevaju dežurstva, pojačan nadzor i neprekidno osmatranje, u skladu […]

12. marta 2010.

Novi Sad, 11.03.2010.               Merama redovne odbrane od poplava, koje podrazumevaju dežurstva, pojačan nadzor i neprekidno osmatranje, obuhvaćeno je […]

11. marta 2010.

Novi Sad, 10.03.2010.               Merama redovne odbrane od poplava, koje podrazumevaju dežurstva, pojačan nadzor i neprekidno osmatranje, obuhvaćeno je […]

10. marta 2010.

Novi Sad, 08.03.2010.               Merama redovne odbrane od poplava, koje podrazumevaju dežurstva, pojačan nadzor i neprekidno osmatranje, obuhvaćeno je […]

8. marta 2010.

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA