Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

U okviru redovnog održavanja kanala HS DTD,  na lokaciji ušća kanala Novi Sad-Savino Selo u Dunav u toku je izmuljavanje […]

29. novembra 2011.

Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ domaćin je šestog radnog sastanka u okviru međudržavnog projekta za osnivanje Centra za kontrolu suše […]

3. novembra 2011.

POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – ELEKTRONSKO PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA