Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

Никола Мирков, идејни творац Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав умро је 23. јула 1957, а данас поводом 55. годишњице смрти овог великана водопривреде […]

23. јула 2012.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ