Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

Kao posledica obilnih padavina u proteklih nekoliko dana na pojedinim sistemima za odvodnjavanje uvedena je odbrana od poplava od unutrašnjih […]

27. maj 2015.

Stručnjaci JVP Vode Vojvodine danas su prezentovali studentima Fakulteta tehničkih nauka, smer Upravljanje katastrofama, aktivnosti preduzeća i primere iz prakse […]

22. maj 2015.

Nasip kod Hrtkovaca, opština Ruma, dug 2,15 kilometara, čini deo odbrambene linije reke Save. Tokom radova koji će koštati oko […]

19. maj 2015.

Odbrana od poplava u Sremu u proleće 2014. godine , odnosno na fruškorskim potocima i na 120 kilometara Save, od […]

19. maj 2015.

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA