Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

ЈВП “Воде Војводине” представило је инудстријско наслеђе на каналима Хидросистема ДТД на међународној конференцији Уније техничких музеја централне Европе (МУТ), […]

25. августа 2016.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ