Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

У току су радови на уређењу обале канала Хидросистема ДТД у Бечеју. Поред измуљења дела приобалног дела, ови радови обухватају […]

2. септембра 2016.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ