Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

Са циљем унапређења управљања речним сливовима кроз интегрисани и координисани приступ, WWF заједно са Међународном комисијом за заштиту Дунава (ICPDR) […]

19. августа 2019.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ