Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

Prvog dana jeseni, u petak 23. septembra, održana je druga Noć istraživača u Novom Sadu. JVP „Vode Vojvodine“ prvi put […]

27. septembar 2011.

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kanala Baja-Bezdan, po projektu koji se sprovodi u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija, u završnoj […]

9. septembar 2011.

JVP „Vode Vojvodine“ upravljaju meliorativnim kanalom Jarčina u Sremu, međutim, ustava i crpna stanica na tom kanalu nisu u vlasništvu […]

9. septembar 2011.

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA