Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

На конкурсу за доделу средстава Фонда за шуме АП Војводине који спроводи Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство за […]

15. децембра 2013.

Радови на измуљењу Јегричке и уклањању вегетације на потезу од Инфо-центра па 400 метара низводно су започети крајем прошле недеље. […]

9. децембра 2013.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ