Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

Ribočuvari JVP Vode Vojvodine primetili su jutros uginulu ribu u reci Krivaji kod Srbobrana. Na teren su odmah izašli radnici […]

12. septembar 2014.

U redovnom godišnjem pregledu stanja obale reke Save sa vode, na potezu od Sremske Rače do Hrtkovaca, utvrđeno je da […]

11. septembar 2014.

Rečna flota Vojske Srbije u koordinaciji sa JVP Vode Vojvodine, obišla je i pregledala kanalsku mrežu u Bačkoj. Tokom obilaska […]

9. septembar 2014.

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA