Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

На војвођанским водотоцима, мере редовне одбране од поплава важе још само на шест километара на левој обали реке Саве, код […]

29. септембра 2014.

На захтев и молбу представника Републике Српске у току су припреме за транспорт једне мобилне пумпе ЈВП Воде Војводине на […]

15. септембра 2014.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ