Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Вести

ZA HITNE  RADOVE U BANATU 450 MILIONA DINARA Najviše problema sa unutrašnjim vodama, odnosno sa poplavljenim i prevlaženim poljoprivrednim površinama […]

31. mart 2011.

Na redovnom godišnjem sastanku JVP „Vode Vojvodine“, predstavnika vodoprivrednih preduzeća i institucija nadležnih za sprovođenje odbrane od poplava na području […]

22. mart 2011.

Javno vodoprivredno preduzeće „VODE VOJVODINE“ Novi Sad,Bulevar Mihajla Pupina br. 25O g l a š a v aPRODAJU DRVETA „NA […]

18. mart 2011.

Broj :  I V 118 /15   Dana : 16.03.2011.                 U skladu sa Odlukama  Upravnog odbora JVP […]

18. mart 2011.

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA