Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

У оквиру пројекта „Вода за живот“, који спроводи ЈВП „Воде Војводине“, на каналу ДТД код преводнице у Бечеју постављено је […]

10. јуна 2016.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ