Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад

Вести

Уважавајући молбу грађана, ЈВП „Воде Војводине“ започело је радове на санирању оштећених мостова на каналу I система за одводњавање Јегричка […]

25. октобра 2017.

Радови у оквиру овогодишњeг програма суфинансирања Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водоприведу и шумарстсво и локалних самоуправа, почели су у неколико […]

9. октобра 2017.

На овогодишњем, 50. по реду, међународном сајму ЛОРИСТ, ЈВП „Воде Војводине“ учествује као суизлагач са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду […]

6. октобра 2017.

ОПОМЕНЕ, РЕПРОГРАМИ И ПРИГОВОРИ